“STUDIO, ARCHITEKTURA I WNĘTRZA”, powstało w 1985r., jest siostrzaną pracownią studia założonego w Wielkiej Brytanii w 1973 r.

Od 1976 r. studio współpracuje z rządową instytucją English Heritage, której podlegają historyczne obiekty należące do Korony i zabytki architektury klasy „1” na terenie Wielkiej Brytanii. Wśród obiektów powierzonych pracowni do konserwacji przez EH w Wielkiej Brytanii znajdowały się m.in. Pałac Henryka VIII w Hampton Court, Banqueting Hall – Whitehall Palace w Londynie, Strawberry Hill – sławny pałacyk Sir Horace Wallpole w Twickenham i wiele prywatnych rezydencji jak Loseley Park czy Renishaw Hall.

W 1985 roku The Studio zostało wyróżnione za realizację rekonstrukcji malarstwa i klatki schodowej w Northaw Place, Hertfordshire, Anglia.

Konserwacja malarstwa oraz zrealizowany projekt odbudowy skrzydła pałacu w Bower House – siedzibie kolekcji Ford Motor Company zaowocowało powołaniem dyrektora Studia na kuratora zgromadzonej tam kolekcji malarstwa należącego do FMC.

Po zmianach ustrojowych pracownia otworzyła oddział w Polsce, podejmując szereg projektów architektury i architektury wnętrz. Najpoważniejszym wyzwaniem okazał się projekt wystroju Dawnej Izby Poselskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, częściowo sfinansowanego z brytyjskiego funduszu rządowego „Know – How”. Jacek Czeczot – Gawrak przygotował projekt, zaś Anna Kozłowska (zm.2.03.2022), starszy partner pracowni jest autorem tego największego w Europie fresku XX wieku. Od tego czasu pracownia wykonała w kraju szereg zamówień architektonicznych oraz projektów wystroju wnętrz. Jednym z bardziej kompleksowych zamówień była wieloletnia rekonstrukcja wnętrz prywatnej historycznej rezydencji na wschodzie Polski wraz z unikalnym zespołem malarstwa w technice al fresco buono.

Wiosną 2004 oddany został projekt kordegardy w charakterze wyburzonego w 1962r. pałacyku. Ma ona przesłonić fasadę obecnej Ambasady Stanów Zjednoczonych w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Projekt został przygotowany na zamówienie Jego Ekscelencji ambasadora USA w Polsce Christophera Hilla.

Wśród projektów znajduje się dekoracja Ambasady Królestwa Holandii, gabinet mecenasa Tomasza Wardyńskiego w siedzibie spółki Wardyński i Wspólnicy, projekt wystroju Rady Polskiego Biznesu w Pałacyku Sobańskich w Warszawie, pergola w ogrodzie pałacyku Sobańskich, rekonstrukcja pałacu koło Lublina, oraz szereg projektów prywatnych nowych rezydencji. W 2010 roku pracownia oddała projekt kolorystyki fasady południowo-wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie. Koncepcja została oceniona jako wzorowa przez profesora Tomaszewskiego, przewodniczącego Komisji Architektury przy Prezydencie Miasta.

W grudniu 2012 pracownia ukończyła szkic projektu wystroju Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenta RP. W 2012 roku został zaakceptowany i zrealizowany projekt dekoracji malarskiej sieni i klatki schodowej Pałacu pod Blachą. W 2013, po rocznych analizach i szkicach zespół oddał do realizacji koncepcję historycznej kolorystyki południowo-wschodniej fasady Zamku Królewskiego w Warszawie.

***

Oddział angielski firmy jest prowadzony przez historyka sztuki i wybitnego eksperta dekoracji wnętrz Lady Sitwell ALCM.

Mgr Jacek Czeczot-Gawrak, dyrektor polskiego oddziału firmy, otrzymał dyplom historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Podyplomowe studia technologii malarstwa ukończył w Courtauld Institute of Art, Uniwersytet Londyński. Członek Międzynarodowego Instytutu Konserwacji, Brytyjskiego Towarzystwa Architektów Wnętrz i wielu innych organizacji.

Starszym Partnerem polskiego oddziału pracowni jest mgr Anna Kozłowska, która otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z grafiki, plakatu,
malarstwa i rysunku. Od 1981 do 1989 r w Wielkiej Brytanii specjalizacja w konserwacji malarstwa. Pracowała jaki konserwator m.in. w pałacach: Hampton Court, Strawberry Hill – Kingston upon Thames, Bower House – Romford i innych. W latach 1989-91 wykonała rekonstrukcję 600 m kw. fresku – al fresco buono-w Dawnej Izbie Poselskiej, (sali pierwszego polskiego parlamentu) w Zamku Królewskim w Warszawie. W 2012 r wykonała w technice fresco secco dekorację trompe l’oeil westybulu Pałacu pod Blachą w Warszawie.